Rabu, 20 Februari 2019

Kontraktor Instalasi Ducting di Jakarta

Kontraktor Jasa Instalasi Ducting di Jakata Professional dan Terpercaya


Maakiin keesini maju’nyaaa tekhnologi maakaa kemauuaan minat paada perangkaaat elekhtronik maakiin melaaambung tinggi  setiaaap taahunnya. Yangg paaliing utamaa minaat kepadaa AC, mengaapa sih haaruus memiilih AC ‘ ??? Jasa Instalasi Ducting AC sebaagaai sebuaah pendinginaaan udaaraa. Yaaas, seebaab jamaaan ini cuacaa kuraanaglaah begitu paaasti sertaa terkaaadang musim paanaas tibaa taanpa adaaaa’nya per-kiraaan cuaacaa. Baagi kaaarenaa itu , mungkin saahajaa bilaa suaatu waaktu Andaa memerlukaan sebuaaah AC buuaat pendinginaan tempaat yg perluu udaara segaar penyebaaab suhuu yg begitu paanaaas..

1.    Duucting BJLS ataau jugaa seng isolaasi di’bagian luaar ruaangan.
Ducti
ing BJLS seng yg saaatu ini memaakai sebuaah kaain penuutup ataau umuum jugaaa dibilang deengaaan isolaasi ducting. Penutup ini umum nyaaa bermaacam-maacam adaa jugaa yg memaakaai sebuaah penutup tebaal maaupuun tiipiss , tergaantuung daari sebuaah seleraaa pemasaangaan ductiing daari seng buaat Andaa pribaadi . Diisiini sebuah penutup ductiing seng mengenaakan penutup kaayaak glaas wool yg meembaalut ductingg . Apaa biilaa maakin dingin sebuaah suhuu udaara yg disirkulaasiikan maakaa seemaakin tebaal pulaa isolasi yg waajiib dipaakaai. Gunaanya supaaya ductiing yg dililitkaan kepaada ducting seng gaak gaampaang caacaat. Jenis tebaal daari glass wool yg seriing di’paakai kiraa-kiraa tebalnya mencapaai 24kg / m3 dengaan tebaal isolaasinya 25mm , begituulaah kiraa- kiira sebuaah ukuraaan yg maaampu kami saaarankan.
2.    Duuctiing BJLS atau seeng yaang di isolasi paada bagiaan luar daan jugaa daalam.
Ducti
ing jeenis ini tersediaa peenutup dibagiiaan luaar dan jugaa baagiaan daalaam. Oleeh sebaab nyaa, terlihaat lumayaan rapat, maalahaan jenis ini yaang memicu tempaat  gaampaang teralirkaan sebuaah suhu udaaraa dingin semaakin kiaan dingin pulaaa. Dibaagiaan indoor unit supplaay udaaraa yg keluaar tetaaplaah terasa begiitu dingin daan jugaa terkesaan membeekuu. Nahhhh, buaat menghalaangi si baagiaan tersebut terjaaadi sebuaah kondensaasi daan juugaa menghalaangi suaraa yg di keluaarkaan melaampaau daari suaara keberisikaan angin yg dihaasilkaan daari sebuaah ductingg. Oleeh sebaab itu suaara maampu di redaam dengaan sebuaah isolaasi baagiaan yg daalam . Baahaan isolaasi nya tebaal serta aada yg di taambah sebuaah speandel pin . Speaandel pin itu kaayaak jarum yg fungsinyaa buaat menaahan glaass wool di baagian dalaam supaaya aajek amaan.
3.    Ductiing BJLS atau seng taanpa memakai isolasii. Ducting BJLS jeenis terakhir ini biaasa’nya dipaakai buat mensirkulaasikan suhu udaara dimana sebuaah ducting ini kagak mempertahaankan sebuaah kestabilaan suhu udaaraa yg akan di sirkulaasikan dari waadah satu ke waadaah lain nyaa. Manfaat’nya cumaa baagai penyalur udaara sahaja dan kagak ada manfaaat terkaait lain-‘nya.

PT Mabruka Kontraktor Instalasi Ducting Terbaik dan Berpengalaman

0 komentar:

Posting Komentar